Çevre Bakanlığı Binası Mimari Proje Yarışması Ofisler ve İdari Yapılar

TASARIM EKİBİ ERCAN ÇOBAN, EKİN Ç. TURHAN, OZAN TURHAN    |   İŞVEREN T.C. Çevre Bakanlığı    |   YER Ankara    |   PROJE TARİHİ 2001    |   İNŞAAT ALANI 45.500 m2    |   ARSA ALANI 53.500 m2   

PROJE HAKKINDA Arsanın yapısı sebebiyle büro kütleleri bilinçli olarak doğu- batı yönünde iç avlulu, kuzey-güney rüzgarına açık, alçak bir baza olarak yerleştirilmiş, bu yönlenme, cepheye güneş kırıcı olarak da görev yapacak foto-voltaik panellerin yerleştirilmesiyle enerji üretim ve kullanımı açısından avantaj haline dönüştürülmüştür.  Kuzey-güney yönünde yerleştirilen yüksek idari kitle, giriş üzerinde çelik konstrüksiyonlarla zeminden koparılarak, ana girişi ve yaklaşımı da tanımlayacak şekilde kurgulanmıştır.