Bardarash Genel Hastane Sağlık Yapıları

TASARIM EKİBİ ERCAN ÇOBAN, EKİN Ç. TURHAN, ÖNER OLCAY, YURDANUR SEPKİN, ŞÜKRÜ ÜNAL     |   İŞVEREN Vins Yapı & Mühendislik    |   YER Bardarash, Irak    |   PROJE TARİHİ 2011    |   İNŞAAT ALANI 25.324 m2    |   ARSA ALANI 63.500 m2   

PROJE HAKKINDA Küçük yerleşim bölgeleri için -60 yataklı- tip hastane projesi olarak tasarlanmıştır. Boyut olarak ve özel topoğrafya koşulu gereksinmeyecek, hastaneler için önemli yön faktörünün etkisini azaltacak kontrollü güneş ışığı alacak çalışma alanları planlanmıştır. Çalışma ortamının sağlanması amacıyla, dış yüzeylerinin üst örtü ve güneyde direkt güneş ışınlarından koruyacak  seperatörler ve güneş kırıcılara yer verilmiştir.