İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası Yarışma Önerisi Sosyal, Kültürel ve Eğitim Yapıları

TASARIM EKİBİ 88000    |   İŞVEREN İstanbul Büyükşehir Belediyesi    |   YER İstanbul    |   PROJE TARİHİ 2001    |   İNŞAAT ALANI 77850   

PROJE HAKKINDA Yapı kompleksi üzerine oturtulduğu baza ve ofis kütlelerini saran ikinci cepheler sayesinde, kent ölçeğinde, E5 hızlı trafik akışı içerisinde tek bir bina davranışı gösterir. Mevcut tepenin yönsüz, radyal etkisini kuvvetlendirirken, Kağıthane kavşağına dönüldüğünde tüm dolulukları boşlukları ve rasyonel kurgusu ile ortaya çıkar. Belediye ana dağılım zemini, içinde yüksek hacimli sosyal mekanları barındıran ve rasyonel büro kütlelerini topoğrafyadan bağımsızlaştıran bu ana baza üzerindedir.